Teknolojinin değişimin itici gücü olduğunu hepimiz biliyoruz. 20, 10 ve hatta beş yıl öncesine kıyasla bugün sağlık sektöründe gördüğümüz gelişme ve iyileştirmelerin çoğu, teknolojik yeniliğin doğrudan bir sonucu olmuştur. Teknoloji daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenilir olmaya devam ettikçe, olasılıklar sonsuz gibi görünüyor.

Yapay zekanın (AI) ve özellikle makine öğreniminin (ML) hastalar, doktorlar ve tıp araştırmacıları için sağlık sektörünün geleceği üzerinde muazzam bir etkisi olması muhtemeldir. Bir örnek olarak, Johns Hopkins’in 2016’da yaptığı bir araştırmaya göre, bireysel ve/veya sistem düzeyindeki hatalardan kaynaklanan tıbbi hatalar, Amerika Birleşik Devletleri’nde üçüncü önde gelen ölüm nedeni olarak belirlendi. AI teknolojilerinin hasta tedavisine ve bakımına odaklanan sağlık hizmetlerinde kullanılması bu sayının azaltılmasına yardımcı olabilir. Yine de oraya ulaşmak için biraz çalışmak gerekecek. Sağlık endüstrisinde yaygın bir şekilde benimsendiğini görmeden önce, yapay zeka teknolojilerinin faydaları ve bu teknolojileri uygun şekilde dahil etmenin yolları hakkında daha fazla eğitim gereklidir.

AI Ne Yapabilir?

Bugün AI ve ML hakkında bilgi yönteminden biri, sorue yöntemiyle temel olandır – bu teknolojilerin en etkili şekilde kullanılabilmesini sağlar. Bir doktor veya sağlık olarak muayenehanemde veya hastanemde yapay zekayı ne şekilde elde ederim? Kritik uygulama alanları? Bu teknoloji hastalarıma nasıl fayda sağlayacak?

Temel düzeyde, iş zekası için bir ön tarama aracı olarak ön ve onlara hasta görmeden arka plan planlaman öğelerini sağlayabilir. Daha fazla bu teknolojiler, hareket ve teşhis konusunda ikinci bir bakış olarak görsel olarak büyütmek mümkün.

Yapay Zekayı Sağlık Hizmetlerinde Güvenli ve Etkili Bir Şekilde Kullanmak

Çoğu yeni teknolojide olduğu gibi, AI ile ilgili bazı tereddütler ve bilinmeyenler var. Her şeyden önce, AI doktorların yerini alacak bir şey değildir. Bunun yerine teknoloji, doktorların hastalarını daha etkin bir şekilde değerlendirmelerine ve tedavi etmelerine yardımcı olacak bir yardımcı olarak kullanılmalıdır. Makinelerin sınırlamaları olduğunu ve her zaman %100 doğru olmayacağını da belirtmek önemlidir – teşhis ve tedavi süreci boyunca insan katılımının devam etmesi gerekecektir.

Bu bağlamda kullanıldığında, AI ve Makine Öğrenimde sağlık sektörüne sayısız fayda sağlayabilir. Yine de, bunu kullanan kuruluşların sadece AI modellerini nasıl geliştireceklerini değil, aynı zamanda bunu nasıl etkili, güvenli ve etik bir şekilde yapacaklarını da bilmeleri gerekiyor.

AI ve ML teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmaya başlamak için, bir kuruluşun yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için uygun veri yönetimine ve güvenliğine de sahip olması gerekir. Makine öğrenimi büyük ölçüde olasılık ve istatistiklere dayandığından, yapay zeka projelerinde kullanılan verilerin temiz ve güvenilir olması sağlık tesisinin altyapısı için kritik öneme sahiptir. Örneğin, AI ve ML’nin son derece faydalı olabilmesinin bir yolu, belirli bir süre boyunca hastaların görüntülerini alarak eğilimleri deşifre etmek için kullanmaktır. Yaygın bir zorluk, görüntülemenin nerede ve nasıl işlendiğidir. Açı, konumlandırma veya görüntülemenin işlenmesindeki değişiklikler, modelin güvenilmez sonuçlar vermesine neden olabilir. AI ve ML kullanımıyla en yüksek başarı oranına sahip olmak için kuruluşların kaliteli verilere ve tanımlanmış süreçlere sahip olduklarından emin olmaları gerekir. Bu, güçlü bir veri yönetimi ve güvenliği temeli oluşturmakla başlar.

Sıradaki Ne?

Sağlık endüstrisindeki AI ve ML’den şu anda gördüğümüz şey sadece başlangıç. Bu teknolojiler gelişmeye ve daha gelişmiş hale gelmeye devam ettikçe, sağlık uzmanlarına ve benzer şekilde hastalara sağlayacakları içgörüler ve yetenekler gerçekten dönüşümsel olacaktır. Bu teknolojilerden yararlanarak, sağlık kuruluşları yalnızca zaman içinde rekabet avantajı elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda hastaların mümkün olan en iyi bakımı almasını sağlamak için çalışacaklardır.

Kaynak: VB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *